cover

Природен резерват Камчия

Резерватът Камчия се намира на около 25 км южно от град Варна, в близост до курортите Камчия и Шкорпиловци. 

Природен резерват Камчия се намира в долното течение на река Камчия и включва блатата Лесински азмак с площ от 2 km2 и Мазния азмак с площ 1,4 km2, които са останки от стари речни ръкави, естествено свързани с реката. В тях се срещат бяла и жълта водна лилия. А също така и блатото Камчийска (Венелинова) балта с площ площ 1,23 km2 и Карабурунското (Крушевското) блато, което е превърнато в рибарници с площ 1,2 км2.

Гората е наречена лонгоз и целта на резервата е да се запази нейният естествен вид, а на места дори достига до 50 м височина. В лонгозната гора се срещат около 40 вида дървета: летен дъб, елша, бяла топола, дива круша, върба и др., но преобладават полски бряст и ясен. Голяма част от дърветата са на възраст над 150 години.