cover

Политика на хотела

Правилник за вътрешния ред в хотелите от веригата ВЕМАРА ХОТЕЛС

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ХОТЕЛИТЕ ОТ ВЕРИГАТА ВЕМАРА ХОТЕЛС

Услуги на високо ниво на комфорт, спокойствие и безопасност, дългогодишен опит, утвърдени стандарти и нормативи.

Настаняване в хотела:

Настаняване - след 14:00 часа.

Освобождаване - до 12:00 часа.

Ранно настаняване или късно освобождаване - при възможност, след предварително уточняване с рецепция и срещу заплащане на съответната такса.

При настаняване, всички гости предоставят на рецепция документ за самоличност.

Хотелски карти:

При загубена хотелска ключ-карта, моля веднага информирайте рецепция – дубликат е възможен само срещу лична карта.

Ключ-карти не могат да бъдат издавани на лица под 18 години.

Гостът трябва да върне на рецепция хотелската си ключ-карта (2 бр.), картата за хавлии, картата за чадъри, както и паркинг картата си, при напускане на хотела. Ако не върне някоя от гореизброените карти, гостът дължи такса в размер на 20 лв. на карта.

Почистване на стаята:

Ежедневно от 09:00 до 16:00 часа. Ако желаете кърпите Ви да бъдат сменени, Ви молим да ги оставите на пода в банята. Ако сте поставили табела „Не безпокойте“ и след 16:00 ч. я смените с „Моля, почистете“, стаята Ви не може да бъде почистена.

Кърпи:

Най-учтиво Ви молим да не изнасяте бели кърпи от Вашата стая.

Информация за хавлия за басейн ще получите от рецепция.

Достъп до стаята от страна на служители на хотелска верига Вемара Хотелс:

За да Ви предоставим усещане за чистота и спокойствие, мениджмънта на хотела си запазва правото на достъп до стаите, с цел почистване, поддръжка, проверка на състоянието на мебелите и уредите в тях или при спешни случаи, независимо наличие на табела „Не Безпокойте”.

Евакуационни инструкции:

Молим Ви, да се запознаете с инструкциите при аварийни ситуации както и с плана за евакуация, намиращ се на вътрешната страна на вратата на Вашата стая.

Сейф:

На Ваше разположение, в хотелската Ви стая има сейф. Мениджмънтът на хотела препоръчва да съхранявате ценностите си в него. Хотелът не носи отговорност за пари и ценности, които не са оставени за съхранение в сейф.

Мини бар:

Консумацията от минибара се заплаща по обявения ценоразпис.

Ресторанти и барове:

При изнасяне или внасяне на храна и напитки в ресторантите и останалите заведения, се начислява такса, която се определя според вида на артикула.

Молим Ви, да се съобразите с установените норми на поведение и облекло.

Пушене:

Пушенето в стаите и във всички закрити помещения на територията на комплекса е забранено. При нарушение, към сметката на стаята ще бъде добавена такса в размер на 100 лв.

Вътрешен кредит:

Ако желаете да използвате услугата „Вътрешен кредит”, е необходимо да предоставите данните на Вашата кредитна карта и да попълните „Формуляр за съгласие“. За повече информация, Ви молим, да се обърнете към рецепция на хотела.

Басейн:

Моля спазвайте правилата за ползване на басейните, които са обозначени на съответните обекти.

Тихи часове:

С цел предоставяне на максимален комфорт и спокойствие на всички гости, Ви молим да съблюдавате следните часове за отдих:

  • От 23:00 ч. до 09:00 ч.
  • От 14:00 ч. до 16:00 ч.

При констатиране на нарушение, Ви молим да се обърнете към рецепция на съответния хотел

Максимално допустимо настаняване:

Максималните капацитети за настаняване във всяко помещение на територията на всеки хотел от хотелска верига Вемара хотелс са базирани на противопожарните мерки за сигурност, установени стандарти и удобството на нашите гости и не подлежат на промяна.

Повреда или кражба на хотелска собственост:

Всеки гост носи отговорност за нанесените щети (умишлени и неумишлени) на територията на комплекса. Хотелът си запазва правото да начисли по сметката на госта, такса за причинената щета, според ценоразпис, предоставен на Рецепция, която гостът следва да заплати.

Забравени или изгубени вещи:

Забравени вещи от гост на хотела се съхраняват до 3 месеца.

В случай на изгубени или намерени вещи, Ви молим, да се обърнете към рецепция на съответния хотел.

Молим Ви, да не оставяте личните си вещи без надзор.

Паркинг:

Молим Ви, да имате предвид, че паркоместата зависят от наличността и не могат за бъдат резервирани. Хотелът не носи отговорност за нанесена щета върху автомобила Ви на територията на паркинга.

Зелени зони:

Молим Ви, да не навлизате в затревените площи на комплекса, с оглед максимално да бъде съхранен неговия естетичен облик, на който се радват всички гости.

Домашни любимци:

Не се допускат домашни любимци на територията на всички хотели от веригата Вемара хотелс.

Други:

Отзиви и препоръки може да оставите в книгата за мнения на рецепцията или като попълните анкетна карта.

Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата, не спазват политиката на хотела, при отказ за съдействие, при действия застрашаващи здравето на други гости или персонал на комплекса, имуществото или поведение нарушаващо добрите нрави, след заплащане на съответните такси за щети.

Администрацията на хотела си запазва правото да прекрати предоставянето на услуги на гости, които не се придържат към настоящия правилник или с неподходящо поведение.

Мениджмънта на Вемара хотелс си запазва правото да добавя или променя условията и правилата, част от настоящия правилник.