cover

Общи условия

Общи условия за резервации в хотелска верига Вемара Хотелс

Общи условия за резервации в хотелска верига Вемара Хотелс

Резервация и настаняване

Хотелска верига Вемара Хотелс се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и платени от клиента по резервация, в пълното им количество според предоставените от клиента чрез бланката за резервация данни за: име на клиента, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, редовни и допълнителни легла, цена за нощувка.

В резервацията, като бебета се приемат деца на възраст до 1,99 години към датата на пристигане. В резервацията, като деца се приемат гости на възраст от 2 години до 11,99 години, към датата на пристигане. Гост, навършил 12 години към датата на настаняване, се отчита като възрастен.

Резервации и запитвания може да направите по следните начини:

 • На нашия уеб сайт - www.vemarahotels.com
 • На e-mail: y.ivanov@vemarahotels.com;

ЦЕНИ, ЗАПЛАЩАНЕ, ГАРАНТИРАНИ РЕЗЕРВАЦИИ

Online резервация

През он-лайн резервационния портал на нашия уеб сайт можете сами веднага да направите резервацията, която Ви е необходима, по зададени от Вас параметри и да я платите с кредитна/дебитна карта.

Така Вие веднага ще получите потвърждение за успешна и гарантирана резервация. Направената резервация е ГАРАНТИРАНА само след 100% авансово плащане.

Полето за допълнителна информация в бланката за запитване за резервация няма задължаващ характер за хотелите от верига Вемара хотелс, като всички желания на клиента, попълнени във въпросното поле, ще бъдат удовлетворени при възможност.

Цените в интернет страницата на хотелска верига Вемара хотелс са в лева (BGN), с включен 9% ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, и от актуалната ценова оферта за съответния период.

Приемани кредитни карти:

Приемаме заплащания с карти Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.

 

Хотелска верига Вемара Хотелс запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

Резервация и запитване по e-mail

При избор на този метод на резервация, е необходимо да изпратите кратко запитване на нашият email: y.ivanov@vemarahotels.com с всички желани параметри  - име на гост, избрания хотел, база на изхранване, брой нощувки, брой възрастни и деца (възраст), след което ще Ви бъде изпратена ценова оферта за настаняване. При потвърждението и в срок от 7 дни след получаване на офертата следва да заплатите депозит в размер на 100% от калкулираната сума. Вие може да заплатите резервацията си с кредитна/дебитна карта или по банков път.

 

Чрез банков трансфер

При заявяване на желание за заплащане на резервация чрез банков трансфер е необходимо да изпратите копие от платежно нареждане или вносна бележка на e-mail: y.ivanov@vemarahotels.com, като задължително впишете номера на резервацията и името на хотела, като основание за плащане.

След успешно заплащане на стойността на резервацията по оферта, Вие ще получите фактура за авансовото плащане и потвърждение за гарантирана резервация.

Моля, адресирайте Вашите въпроси, свързани с резервации в хотелите от веригата Вемара хотелс до e-mail: y.ivanov@vemarahotels.com или на телефон: +359 882 299 921. 



АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

Хотелска верига Вемара хотелс си запазва правото да начисли, удържи и изисква от клиентите всички суми за неустойки по анулирани, променени или предсрочно прекратени резервации, съгласно оповестените а условия:

РЕЗЕРВАЦИИ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ

Хотелска верига Vemara Hotels има правото да начисли, удържи и изисква от клиентите всички суми за неустойки по анулирани, променени или предсрочно прекратени резервации, съгласно оповестените условия за анулиране на резрвациите:

 1. За резервации в сезон „А“ от 03.05 до 31.05.2021 г. ( включително) и от 15.09 до 10.10.2021 г. :
  • Анулации без неустойка се правят до 5 дни преди датата на настаняване, като се възстановява цялата сума.
  • При анулация след този период като неустойка се удържа сума равностойна на 1 нощувки.
  • В случай на непристигане или по-ранно заминаване общата сума на резервацията се задържа като неустойка.
  • Промени по резервации се приемат (смяна на имена, смяна на дати, брой гости) до 7 дни преди настаняване.
 2. За резервации в сезон „B“ от 01.06 до 23.06.2021 г. (включително) и след от 01.09 до 14.09.2021 г. (включително):
  • Анулации до 7 дни преди датата на настаняване се приемат без неустойка, като се възстановява цялата сума.
  • При анулация след този период като неустойка се удържа сума равна на 2 нощувки.
  • В случай на непристигане или по-ранно отпътуване общата сума на резервацията се задържа като неустойка.
  • Промени по резервации се приемат (смяна на имена, смяна на дати, брой гости) до 7 дни преди настаняване.
 3. За резервации в сезон „C“ от 23.06. до 14.07.2021 г. 16.08. до 31.08.2021 г. (включително):
  • Анулации без неустойка се правят до 12 дни преди датата на настаняване, като се възстановява цялата сума.
  • При анулация след този период като неустойка се удържа сума равностойна на 3 нощувки.
  • В случай на непристигане или по-ранно заминаване общата сума на резервацията се задържа като неустойка.
  • Промени по резервации се приемат (смяна на имена, смяна на дати, брой гости) до 7 дни преди настаняване.
 4. За резервации в сезон „D” : от 15.07 до 15.08.2021 г. (включително):
  • Анулации до 14 дни преди датата на настаняване се приемат без неустойка, като се възстановява цялата сума.
  • При анулация след този период като неустойка се удържа сума равна на 4 нощувки.
  • В случай на непристигане или по-ранно отпътуване общата сума на резервацията се задържа като неустойка.
  • Промени по резервации се приемат (смяна на имена, смяна на дати, брой гости) до 7 дни преди настаняване.
 5. За резервации с намаление за ранни записвания – “РЗ/Earl booking price”:
  • Анулации до 21 дни преди датата на настаняване се приемат без неустойка, като се възстановява цялата сума.
  • При анулации след този период се удържа неустойка в размер на 100% от сумата по резервацията.
  • В случай на непристигане или по-ранно отпътуване общата сума на резервацията се задържа като неустойка.
  • Промени по резервации се приемат (смяна на имена, смяна на дати, брой гости) до 14 дни преди настаняване.
 6. В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна на резервацията, е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства, за да бъде възстановена сумата по резервацията.
  • *Възстановяването на заплатени суми по анулирани резервации, ще бъде направено по начина, по които е получено плащането.
 7. В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на резервацията, е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми е по преценка на хотелска верига Вемара хотелс.
  • *Възстановяването на заплатени суми по анулирани резервации, ще бъде направено по начина, по които е получено плащането.

ВАЖНО!

Ако интернет резервацията не бъде платена в указания срок и при плащане по банков път не е изпратено копие от документа за плащането, Вашата резервация ще бъде автоматично анулирана от резервационната система.

В случай, че сте възпрепятствани да платите сумата за извършена вече онлайн резервация, моля уведомете ни на e-mail: marketing.tradepharma@abv.bg . При неспазване на това условие, Вемара хотелс – Трейд Фарма ЕООД е в правото си да търси отговорност и неустойки за извършени и неплатени резервации.

Моля, адресирайте Вашите въпроси, свързани с онлайн резервации в Вемара хотелс – Трейд Фарма ЕООД до e-mail: marketing.tradepharma@abv.bg или позвънете на телефон: +359 886 167 054.

ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството на Република България и се използват единствено от резервационния отдел на Вемара хотелс – Трейд Фарма ЕООД.

Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR (да препраща към линк: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=BG), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) (да препраща към линк: https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135426048) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ) (да препраща към линк: https://lex.bg/index.php/bg/laws/ldoc/2135530547).

 Не предоставяме данни на трети лица, с изключение на

– обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, PayPal, ePay),

При незавършена поръчка изтриваме въведените по нея данни. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч)(да препраща към линк: https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136697598). 10-годишен срок.

За да продължите с резервацията е необходимо да декларирате, че сте запознат и съгласен с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИИ НА Вемара хотелс – Трейд Фарма ЕООД.

Фирмени данни:

Фирма: "Трейд Фарма ” ЕООД
Адрес:  гр. Варна, р-н Приморски, ж.к. Вилна зона, ул. Арх. Манол Йорданов №16
ЕИН:BG813208525

Електронна поща: tradepharma@abv.bg